Öğrenci Belgesi, Transkript, Sınav Sonuçlarına İtiraz Talep Yazıları Hk.

Dekanlığımızın insfkl@yildiz.edu.tr adresine gönderilecek öğrenci belgesi, transkript vb. her türlü talep yazıları  @std.yildiz.edu.tr uzantılı öğrenci e-posta hesaplarından yazılmalıdır. Başka e-posta hesaplarından yapılan talepler dikkate alınmayacaktır. İnşaat Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından yürütülen derslerinin sınavlarına itirazlar FR-0287 numaralı kalite formu kullanılarak yapılacaktır.
 
Kalite sayfası: http://www.kalite.yildiz.edu.tr/category.php?id=24
 
 
Örnek talep yazısı
 
İnşaat Fakültesi Dekanlığına,
 
Burs başvurusunda kullanılmak üzere 1 adet Türkçe öğrenci belgesinin / transkriptin tarafıma verilmesini talep ediyorum.
 
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
 
Öğrenci No:
Adı Soyadı:
Bölümü:
Sınıfı:
Telefon Numarası: