DUYURULAR
Harita Müh. Bölümü Öğretim Elemanı Değerlendirme Sonuçları
05.10.2012

YTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ GİRİŞ SINAV SONUÇLARINA

GÖRE ATANMAYA HAK KAZANANLARA İLİŞKİN

 

DUYURU

 

Fakültemiz Harita Mühendisliği Bölümüne Araştırma Görevliliği Kadrosu ilanına istinaden 17 Eylül-01 Ekim 2012 tarihleri arasında başvuruda bulunan adaylar için "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Bölüm Komisyonlarınca 09.10.2012 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonucuna göre araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri aşağıda verilmiştir.

 

Atanmaya hak kazanan adayların en kısa sürede İnşaat Fakültesi Dekanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İlanen Duyurulur

 

15.10.2012

 

İNŞAAT  FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

KARTOGRAFYA  ANABİLİM DALI

 

1 Müslüm HACAR (Asil)

2 Azer İLGAR (Yedek)

 

JEODEZİ  ANABİLİM DALI

 

1 Süreyya Özgür UYGUR (Asil)

2 Ceren ALTUNAL (Yedek)

 

KAMU  ÖLÇMELERİ  ANABİLİM DALI

 

1 Abdullah KARA (Asil)

2 Kadriye Cansu CEBECİOĞLU (Yedek)

 

ÜNİVERSİTEMİZE ATANACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı
 3. Savcılıktan iyi hal belgesi
 4. Askerlik belgesinin aslı (Tecilli ise Tecil Belgesi veya yazışma aşamasında ise yazının bir örneği)
 5. Sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü devlet hastanesi)
 6. Özgeçmiş
 7. Fotoğraf (1 adet)
 8. Muhtardan yerleşim (İkametgah) belgesi
 9. Mal Beyanı
 10. Kişisel Beyan Formu
 11. Daha önce kamu kurumlarında çalışmış ise, çalıştığını gösterir belge (Hizmet Belgesi)
 12. Varsa ortaöğretim hazırlık sınıfında başarılı geçen öğrenimini gösteren belge
 13. ALES belgesi aslı
 14. ÜDS veya KPDS belgesi aslı
 15. Öğrencilik Belgesi ve lisans üstü transcripti (50-d kadrosuna göre atanan araştırma görevlileri için)

 

NOT: Gerekli belgeler ile ilgili formlar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı internet sitesinde (www.prs.yildiz.edu.tr) bulunmaktadır.