Kurullar

Fakülte Kurulu

 

Görevi

Adı Soyadı

Bölümü

Dekan V.

Prof. Dr. Engin GÜLAL

Harita Mühendisliği

Bölüm Başkanı Üye

Prof. Dr. Mehmet BERİLGEN

İnşaat Mühendisliği

Bölüm Başkanı Üye

Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ GÜL

Harita Mühendisliği

Bölüm Başkanı Üye

Prof. Dr. Güleda ENGİN

Çevre Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL

İnşaat Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Hülya DEMİR

Harita Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA

Çevre Mühendisliği

Doçent Üye

Doç. Dr. Ali KOÇAK

İnşaat Mühendisliği

Doçent Üye

Doç. Dr. Selami DEMİR

Çevre Mühendisliği

Yardımcı Doçent Üye

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ŞAKAR

Çevre Mühendisliği

Arş. Gör. Temsilcisi

Arş. Gör. Tolga BAKIRMAN

Harita Mühendisliği

Raportör - Fakülte Sekreteri

Filiz MAYAKON

Dekanlık

 

 

Fakülte Yönetim Kurulu

 

Görevi

Adı Soyadı

Bölümü

Dekan V.

Prof. Dr. Engin GÜLAL

Harita Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Güleda ENGİN

Çevre Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ

Harita Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Mehmet Muhit BERİLGEN

İnşaat Mühendisliği

Doçent Üye

Doç. Dr. Fatih GÜLGEN

Harita Mühendisliği

Doçent Üye

Doç. Dr. Ahmet DOĞAN

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent Üye

Yrd. Doç. Dr. Bülent GONCALOĞLU

Çevre Mühendisliği

Arş. Gör. Temsilcisi

Arş. Gör. Tolga BAKIRMAN

Harita Mühendisliği

Raportör - Fakülte Sekreteri

Filiz MAYAKON

Dekanlık