Tarihçe
İnşaat Fakültesi’nin tarihi Yıldız Teknik Üniversitesinin tarihi ile özdeştir. Bugünkü adı, misyon ve vizyonu ile Yıldız Teknik Üniversitesi, Kondüktör Mektebi Alîsi adı ile 1911’de öğretime başlamıştır. Cumhuriyetle birlikte Nafıa Fen Mektebi adı ile faaliyetlerini sürdüren kurum, 1937’de İstanbul Teknik Okulu, 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) adını alarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 1982 yılında Yıldız Üniversitesi, 1992’de Yıldız Teknik Üniversitesi adlarını alarak, eğitimdeki çağdaş gelişmelere ayak uydurmak üzere yeniden yapılanmayı gerçekleştirmiştir. Son kurumsal yapılanmada; klasik mühendislik dallarından İnşaat Mühendisliği Bölümünü, geçen yüzyılın başlarından itibaren ayrı bir mühendislik dalı olarak gelişmiş ve üniversitemizde 1949 yılından itibaren 67 eğitim ve öğretim yılını başarı ile tamamlamış olan Harita Mühendisliği Bölümünü ve çevre sorunlarının büyük boyutlara ulaşması ile geçen yüzyılın son çeyreğinde önem kazanmış ve gelişmiş olan Çevre Mühendisliği Bölümünü bünyesinde toplayan “İnşaat Fakültesi” oluşturulmuştur.