Yönetim

Dekan V.
Prof. Dr. Engin GÜLAL
(212) 383 51 00 - egulal@yildiz.edu.tr

 

Dekan Yardımcısı (Yönetim)        Dekan Yardımcısı (Eğitim-Öğretim)
Doç.Dr.Doğan KARADAĞ Doç. Dr. Ayşe ERDÖLEN
(212) 383 51 01 - dkaradag@yildiz.edu.tr (212) 383 51 03 - erdolen@yildiz.edu.tr

 

Fakülte Sekreteri

Filiz MAYAKON
(212) 383 51 06 - fmayakon@yildiz.edu.tr