Yönetim

 

 

 

 

                      Prof. Dr. Engin GÜLAL  Doç.Dr.Ayşe ERDÖLEN  Doç.Dr.Doğan KARADAĞ       Filiz MAYAKON

                                  Dekan                 Dekan Yardımcısı            Dekan Yardımcısı          Fakülte Sekreteri

                           (212) 383 51 00           (212) 383 51 03            (212) 383 51 01           (212) 383 51 06 
                                           egulal@yildiz.edu.tr        erdolen@yildiz.edu.tr             dkaradag@yildiz.edu.tr            fmayakon@yildiz.edu.tr