Yönetim

 

 

Doç.Dr.Doğan KARADAĞ Nezaket YILDIZ Doç.Dr.Ayşe ERDÖLEN Prof. Dr. Engin GÜLAL
Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri  Dekan Yardımcısı  Dekan  
(212) 383 51 01  (212) 383 51 06 (212) 383 51 03 (212) 383 51 00
dkaradag@yildiz.edu.tr  yildiz@yildiz.edu.tr erdolen@yildiz.edu.tr   egulal@yildiz.edu.tr