Yönetmelik ve Yönergeler

50/d'den 33/a'ya Geçişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar için tıklayınız.

 

İhtisas Kurulları ve Komisyonları Yönergesi için tıklayınız.

 

2547 Yükseköğretim Kanunu için tıklayınız.

 

2914 Yükseköğretim Personel Kanunu için tıklayınız.

 

DD-008-YTÜ Ders Kayıt ve Seçim İşlemleri Esasları için tıklayınız.

 

KL-003-Öğrenci Disiplin Soruşturması Kılavuzu için tıklayınız.

 

KL-004-Personel Disiplin Soruşturması Kılavuzu için tıklayınız.

 

YN-007-Yildiz Teknik Universitesi Doner Sermaye Isletmesi Yonetmeligi için tıklayınız.

 

YN-008-YTÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

 

YÖ-005-YTÜ Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi için tıklayınız.

 

YÖ-006-YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi için tıklayınız.

 

YÖ-011-YTU Ders Görevlendirme Yönergesi için tıklayınız.

 

YÖ-030-YTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi için tıklayınız.

 

YÖ-033-YTÜ Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi için tıklayınız.

 

YÖ-042-YTÜ Akademik Etik Kurul Yönergesi için tıklayınız.