Yönetmelik ve Yönergeler

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Lisans Öğretimi Staj Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

 

İnşaat Fakültesi Lisans Eğitim Programlarının Yürütülmesine İlişkin Esaslar için tıklayınız.

 

İhtisas Kurulları ve Komisyonları Yönergesi için tıklayınız.

 

2547 Yükseköğretim Kanunu için tıklayınız.

 

2914 Yükseköğretim Personel Kanunu için tıklayınız.

 

DD-008-YTÜ Ders Kayıt ve Seçim İşlemleri Esasları için tıklayınız.

 

KL-003-Öğrenci Disiplin Soruşturması Kılavuzu için tıklayınız.

 

KL-004-Personel Disiplin Soruşturması Kılavuzu için tıklayınız.

 

YN-007-Yildiz Teknik Universitesi Doner Sermaye Isletmesi Yonetmeligi için tıklayınız.

 

YN-008-YTÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

 

YÖ-005-YTÜ Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi için tıklayınız.

 

YÖ-006-YTÜ Lisans Öğretimi Staj Uygulama Yönergesi için tıklayınız.

 

YÖ-011-YTU Ders Görevlendirme Yönergesi için tıklayınız.

 

YÖ-030-YTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi için tıklayınız.

 

YÖ-033-YTÜ Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi için tıklayınız.

 

YÖ-042-YTÜ Akademik Etik Kurul Yönergesi için tıklayınız.