KURULLAR

Fakülte Kurulu

 

Görevi

Adı Soyadı

Bölümü

Dekan

Prof. Dr. Engin GÜLAL

Harita Mühendisliği

Bölüm Başkanı Üye

Prof. Dr. Mehmet BERİLGEN

İnşaat Mühendisliği

Bölüm Başkanı Üye

Prof. Dr. Doğan Uğur ŞANLI

Harita Mühendisliği

Bölüm Başkanı Üye

Prof. Dr. Güleda ENGİN

Çevre Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. İrfan COŞKUN

İnşaat Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Hülya DEMİR

Harita Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA

Çevre Mühendisliği

Doçent Üye

Doç. Dr. Mustafa GÜRSOY

İnşaat Mühendisliği

Doçent Üye

Doç. Dr. Ertan ARSLANKAYA

Çevre Mühendisliği

Yardımcı Doçent Üye

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Öz DEMİR

Harita Mühendisliği

Arş. Gör. Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Hanife Sarı ERKAN

Çevre Mühendisliği

Raportör - Fakülte Sekreteri

Nezaket YILDIZ

Dekanlık

 

 

Fakülte Yönetim Kurulu

 

Görevi

Adı Soyadı

Bölümü

Dekan

Prof. Dr. Engin GÜLAL

Harita Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Güleda ENGİN

Çevre Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Doğan Uğur ŞANLI

Harita Mühendisliği

Profesör Üye

Prof. Dr. Mehmet Muhit BERİLGEN

İnşaat Mühendisliği

Doçent Üye

Doç. Dr. Fatih GÜLGEN

Harita Mühendisliği

Doçent Üye

Doç. Dr. Yeşim ÇELİKOĞLU

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent Üye

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Manav DEMİR

Çevre Mühendisliği

Arş. Gör. Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Hanife Sarı ERKAN

Çevre Mühendisliği

Raportör - Fakülte Sekreteri

Nezaket YILDIZ

Dekanlık

 

 

Fakülte Senatörü

 

Prof. Dr. Ahmet DEMİR